Blog

מנוע חיפוש של המחר

מנוע החיפוש של המחר

מה שאולי מאפיין ביותר את העידן החדש, זה של העשרים שנים הראשונות של המאה העשרים ואחת, זה השימוש בנתונים – שליחה, איסוף ושמירה של...